Noorte loomekonkurss

Noorte loomekonkurss Elav klassika
 Sillamäe Linna Keskraamatukogus
9.-13.nov.2015
Teema : Kirjandusklassikute William Shakespeare, Eduard Vilde 
ja Sergei Jessenini looming ja elu
 Konkursi eesmärgid
ü  Avastada konkursil osalejate loomingulisi andeid
ü  Laiendada noorte teadmisi kirjandusklassikute  elust ja loomingust ning kirjanduse tähtsusest maailma kultuuris

Osaleja registreerimisvorm

Kategooria
Osaleja

ees- ja perekonnanimi,
e-post, õppeasutus, klass või rühm/kursus
Õpetaja

ees- ja perekonnanimi,
e-post, telefon
Kohustuslikud lisaandmed
Kategooria „Kõlav sõna“ - teose nimetus, etenduse puhul tegelaste arv ja nimed;
Kategooria „Suleproov“ – teose nimetus ja ettelugemise keel;
Kategooria „Art-konkurss“ -  teose nimetus
Kategooria „Pane end proovile!“ - pole

Registreerimisandmed   palume esitada kuni 2. novembrini 2015 a.  elektrooniliselt raamatukogu e-postile slib@hot.ee või paberil raamatukogu lugemissaali
(Kalda tn. 12, Sillamäe)

Kõik esinemised ja loomingulised tööd hinnatakse neljas vanuserühmas:  
 1.-3. kl., 4-6.kl, 5.-6. kl., 7.-9-kl. ja vanemad.

Kategooriad:
                „Kõlav sõna“
Esitada monolooge, dialooge, näidata etendusi, muusikalavastusi  konkursi temaal.
Lühikesed ajaloolised teated (millal teos on kirjutatud, kellele pühendatud jne) annavad plusspunkte.
Sellesse kategooriasse kuuluvad ka
-          teema „Luuletaja luuletajast“ – William Shakespearele ja Sergei Jesseninile pühendatud teiste autorite teosed
-          William Shakespearele ja Sergei Jessenini teoste esitamine võõrkeeles, lisaks tõlkele peab teose esitama ka vene või eesti keeles.
Esinemise aeg: monoloog  3 min, dialoog 5 min, etendus 7 min.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse teksti esitamise omapära, diktsiooni, näitlejameisterlikkust, samuti kiidetakse heaks ajalooliste rõivaste kasutamine ja koolivälise teose valik.
             „Suleproov“
Oma luuletuse, proosa või laulu esitamine. Autor esitab ühe  teose vabas vormis. Teoste tekstid saata elektrooniliselt  enne konkurssi e-postile slib@hot.ee. Tekste ei tagastata, neid säilitatakse raamatukogus.
Esinemine ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  teose sisu, kompositsiooni, piltlikkust, värsi kvaliteeti (rütm, riim, värsimõõt).
             „Art-konkurss“
On võimalik esitada 1 töö nii ühelt autorilt kui ka autorite kollektiivilt . See võib olla kollaaž erinevatest materjalidest, maal  või arvutiesitlus. Esitlused saata elektrooniliselt  raamatukogu e-postile slib@hot.ee, teised teosed  tuua raamatukokku (Kalda 12, Sillamäe).
Teose esitlus ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  sisu, teemat ja loomingulist avaldamist.
              „Pane end proovile!“
Selles kategoorias osaleja saab kätte raamatukogu poolt valitud William Shakespeare või Sergei Jessenini teose ja kohe esitab seda ilma ettevalmistust.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  teksti esitamise omapära, diktsiooni ja väljendusrikkus.

Tähelepanu! Teretulnud on pered -  lastel ja noortel on võimalus osaleda konkursil oma pereliikmetega

Konkursi läbiviimise ajad ja koht
Kõik esinemised toimuvad Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaalis

9. november, esmaspäev
Kategooriad „Art-konkurss “, „Suleproov“ ja „Pane end proovile!“
16:00 Näituse avamine
           Kategooria „Suleproov“
17:00 Kategooria „Pane end proovile!“
Osalevad kõik vanusegrupid
                            
10. november, teisipäev     
Kategooria „Kõlav sõna“
16:00   Esinevad 1.-6.klassid

11. november, kolmapäev   
Kategooria „Kõlav sõna“
16:00 Esinevad 7.-9.klassid ja vanemad

12. november, neljapäev
16:00  Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine, 1.-6.klass  

13. november, reede
16:00  Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine, 7.-9.klass  ja vanemad

Lisainformatsioon
Raamatukogu veebileht www.slib.ee
tel  392 4638 –Tatiana Borisova, tel 392 4635 – Arina Manžikova

Konkurssi toetab Sillamäe Linnavalitsus

Ootame osalejaid ja pealtvaatajaid!

                                    

Комментариев нет:

Отправить комментарий